1

2

3

4

5

6

7

8

9Aktualności

act18Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

zaprasza do zaprezentowania swoich osiągnięć na 13-ej Międzynarodowej Konferencji

Advances in Coatings Technology 2018
(Postępy w Technologii Farb i Lakierów)

która odbędzie się w dniach 13-15 listopada 2018 r. na terenie EXPO SILESIA w Sosnowcu.

pdf Zaproszenie do wygłoszenia referatu lub prezentacji plakatu

pdf Call for Papers

 

17 - 20 kwietnia 2018

USTROŃ – Jaszowiec, Pensjonat Jawor, ul. Wczasowa 51

ORGANIZATORZY

  • Polskie Towarzystwo Węglowe
  • Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
  • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów
  • Sekcja Węglowa przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI

Jest to cykliczna, coroczna konferencja Naukowo- Techniczna której celem jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania.
Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem.
W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów (do 30min), komunikatów (15min), prezentację posterów i prezentację firm. Preferowany wymiar plakatów: 1000 x 650 mm. Postery będą oceniane przez Komisję Konkursową i najlepsze z nich otrzymają dyplomy i nagrody.
Prezentowane prace można opublikować w indeksowanych czasopismach polskich: Przetwórstwo Tworzyw, Materiały Kompozytowe, Przemysł Chemiczny, Farby i Lakiery. Wybór czasopisma i opłata za stoisko reklamowe do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

TERMINY

15 luty 2018 - zgłoszenie
10 marca 2018 - opłata konferencyjna i skrót wystąpienia

OPŁATA KONFERENCYJNA

1400 zł + VAT
1250 zł + VAT - członkowie PTW
1150 zł + VAT - doktoranci

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, noclegi, wyżywienie, imprezy towarzyszące, koszty organizacyjne. Dopłata do pokoju 1 osobowego 100zł.
Opłatę należy przekazać na konto:
93 1940 1076 3054 3872 0002 0000
Meritum, ul. Głogowska 104/3,60-263 Poznań/konferencja
Tel: 61 66 11 269

Bieżące informacje: www.konferencjaptw.plwww.impib.plFolder Konferencji
Szczegółowy program konferencji

 

Tegoroczna XVII Konferencja odbyła się pod hasłem „Z gumą przez życie” w Warszawie w gościnnych salach hotelu Gromada
w dniach 21–23 listopada 2017 r.
Patronat honorowy nad konferencją objęli:
• Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin;
• Ministerstwo Rozwoju;
• Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Patronat medialny nad konferencją objęły czasopisma Elastomery oraz Polimery i Przemysł Chemiczny.... (więcej w załączonym zbiorze)

pdfKonferencja Elastomery 2017 - sprawozdanie

 

apt17W dniach 14 – 16 listopada 2017 r. na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się 12-ta edycja międzynarodowej konferencji poświęconej technologii tworzyw polimerowych „Advances in Plastics Technology – APT '17”, zorganizowanej przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
Celem konferencji było przedstawienie światowych trendów i osiągnięć w zakresie technologii przetwórstwa tworzyw, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy w tej dziedzinie miedzy Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią oraz pomiędzy nauką i przemysłem...
(więcej w załączonym zbiorze)

pdf APT'17 - relacja

 

Targi INNOFORM

INNOFORM Fair

act16W dniach 8 – 10 listopada 2016 r. na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się 12 edycja międzynarodowej konferencji poświęconej technologii farb i lakierów „Advances in Coatings Technology – ACT '16”, zorganizowanej przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
Celem konferencji było przedstawienie światowych trendów i osiągnięć w zakresie technologii farb i lakierów, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy w tej dziedzinie miedzy Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią oraz pomiędzy nauką i przemysłem... (więcej w załączonych zbiorach)

pdf ACT'16 - relacja (w języku polskim)

pdf ACT'16 - report (in English)

 

konferencja akademia recyklingu

 LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO                                                                                                    LINK DO AKADEMII RECYKLINGU

 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników został nominowany przez Redakcję i Wydawcę „Monitora Rynkowego”, „Dziennika Gazety Prawnej” i „Monitora Biznesu” do tytułu Symbol 2016.

Nominacja do tytułu Symbol 2016

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć, a nominowane przedsiębiorstwa wyróżnia znakomita polityka zarządzania i jakości, rozwój innowacyjności oraz aktywność w przestrzeni społecznej.

 

W dniach 18-19 kwietnia br. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, kolejna XV Konferencja Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników reprezentowała podczas spotkania Dyrektorów Instytutów Badawczych Dyrektor Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw. IMPiB.

Przed rozpoczęciem obrad zainteresowani uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się pokrótce z działalnością Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, zwiedzając zakłady badawcze, specjalistyczne laboratoria i instalacje doświadczalne. Obrady Konferencji poprowadził Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prof. Cezary Możeński ... (Więcej)

 

W dniach 24–25 marca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 roku, którą patronatem honorowym objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych, Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Dyrektor Instytutu Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw. IIMPiB odebrała z rąk Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego Statuetkę AMBASADOR INNOWACJI 2015 oraz dyplom wraz z nagrodą specjalną dla autorów wynalazku:

„Innowacyjna produkcja niepalnych rur z udziałem nanokompozytów polimerowych, stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania” ... (Więcej)

 

W dniach 10-12 grudnia 2015 roku w Foz do Iguacu w stanie Parana w Brazylii odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015.

Medalami nagrodzono 17 polskich wynalazków.Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników został laureatem złotego medalu za wynalazek:

„Ceramizable silicone rubber-based composites” (“Kompozyty ceramizujące oparte na kauczuku silikonowym”)

Autorzy: Jan Dul, Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba (Instytut IMPiB), Zbigniew Pędzich (AGH), Dariusz M. Bieliński, Rafał Anyszka (PŁ)
InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015 medal1InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015 medal2
InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015 cert

W dniach 19-21.11.2015 w Brukseli odbyły się 64 Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2015.

W tegorocznej edycji Targi zgromadziły rozwiązania z 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. medale

Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków. 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników wraz z międzynarodową firmą HOBAS Sp.z o.o został laureatem Złotego Medalu z wyróżnieniem oraz otrzymał wyróżnienie delegacji francuskiej za wynalazek:

"Innowacyjna produkcja systemów niepalnych rur GRP stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania z udziałem nanokompozytów polimerowych"

Autorzy: E. Kicko-Walczak, G.Rymarz, J.Gajlewicz (IMPiB) oraz R.Strużyński, Ł.Rajzman (HOBAS Sp.z o.o)

 

 

Kolejny złoty medal otrzymał wynalazek:

"Sposób impregnacji tkanin syntetycznych i naturalnych"

Autorzy: H.Kuczyńska, E.Langer

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 

 

 

W dniach 3–5 listopada 2015 r. w zabytkowym ratuszu w Tours we Francji odbyła się XVI konferencja Elastomery 2015. „Elaboration, Characterization, Recycling and Durability” („Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość”).
Współorganizatorami konferencji były: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Uniwersytet w Tours. Konferencja była prowadzona w języku angielskim.
W skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego weszło 31 naukowców z 10 państw, natomiast Lokalny Komitet Organizacyjny stanowili pracownicy Université François Rabelais de Tours, Polytech Tours, Laboratoire de Mécanique et Rhéologie... (więcej w załączonym zbiorze)

pdf Konferencja Elastomery 2015 - relacja

 

4th EPNOE 2015 konferencja odbyła się w dniach 19-22 października 2015 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym... (więcej w załączonym zbiorze)

pdf EPNOE 2015 - relacja

 

pdf załacznik PDF

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: (56) 650 00 44
fax: (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl