1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aktualności

W dniach 18-19 kwietnia br. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, kolejna XV Konferencja Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników reprezentowała podczas spotkania Dyrektorów Instytutów Badawczych Dyrektor Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw. IMPiB.

Przed rozpoczęciem obrad zainteresowani uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się pokrótce z działalnością Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, zwiedzając zakłady badawcze, specjalistyczne laboratoria i instalacje doświadczalne. Obrady Konferencji poprowadził Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prof. Cezary Możeński ... (Więcej)

 

W dniach 24–25 marca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 roku, którą patronatem honorowym objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych, Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Dyrektor Instytutu Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw. IIMPiB odebrała z rąk Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego Statuetkę AMBASADOR INNOWACJI 2015 oraz dyplom wraz z nagrodą specjalną dla autorów wynalazku:

„Innowacyjna produkcja niepalnych rur z udziałem nanokompozytów polimerowych, stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania” ... (Więcej)

 

W dniach 10-12 grudnia 2015 roku w Foz do Iguacu w stanie Parana w Brazylii odbyła się Międzynarodowa Wystawa Wynalazków InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015.

Medalami nagrodzono 17 polskich wynalazków.Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników został laureatem złotego medalu za wynalazek:

„Ceramizable silicone rubber-based composites” (“Kompozyty ceramizujące oparte na kauczuku silikonowym”)

Autorzy: Jan Dul, Marta Tomaszewska, Aleksandra Hassa-Żałoba (Instytut IMPiB), Zbigniew Pędzich (AGH), Dariusz M. Bieliński, Rafał Anyszka (PŁ)
InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015 medal1InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015 medal2
InnovaCities LatinoAmerica ICLA 2015 cert

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
wspólnie z
Polskim Towarzystwem Węglowym i SITPChem
zaprasza do udziału w IX Naukowo-Technicznej Konferencji pt:

MATERIAŁY WĘGLOWE i KOMPOZYTY POLIMEROWE
Postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu

Termin: 20-22 kwietnia 2016
Miejsce: USTROŃ-Jaszowiec, Pensjonat JAWOR

Bliższe informacje i karta zgłoszenia

 

act16Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach

zaprasza do wzięcia udziału w 12. międzynarodowej konferencji farb i lakierów

Advances in Coatings Technology 2016

która odbędzie się w dniach 8-10 listopada 2016 r. na terenie Expo Silesia w Sosnowcu.

pdf Zaproszenie do wygłoszenia referatu na konferencji Advances in Coatings Technology - ACT'16

pdf CALL FOR PAPERS - Advances in Coatings Technology - ACT'16

W dniach 19-21.11.2015 w Brukseli odbyły się 64 Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2015.

W tegorocznej edycji Targi zgromadziły rozwiązania z 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Malty, Maroka, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. medale

Polscy wystawcy zaprezentowali 71 wynalazków. 

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników wraz z międzynarodową firmą HOBAS Sp.z o.o został laureatem Złotego Medalu z wyróżnieniem oraz otrzymał wyróżnienie delegacji francuskiej za wynalazek:

"Innowacyjna produkcja systemów niepalnych rur GRP stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania z udziałem nanokompozytów polimerowych"

Autorzy: E. Kicko-Walczak, G.Rymarz, J.Gajlewicz (IMPiB) oraz R.Strużyński, Ł.Rajzman (HOBAS Sp.z o.o)

 

 

Kolejny złoty medal otrzymał wynalazek:

"Sposób impregnacji tkanin syntetycznych i naturalnych"

Autorzy: H.Kuczyńska, E.Langer

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 

 

 

W dniach 3–5 listopada 2015 r. w zabytkowym ratuszu w Tours we Francji odbyła się XVI konferencja Elastomery 2015. „Elaboration, Characterization, Recycling and Durability” („Opracowanie, charakterystyka, Recykling i wytrzymałość”).
Współorganizatorami konferencji były: Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Uniwersytet w Tours. Konferencja była prowadzona w języku angielskim.
W skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego weszło 31 naukowców z 10 państw, natomiast Lokalny Komitet Organizacyjny stanowili pracownicy Université François Rabelais de Tours, Polytech Tours, Laboratoire de Mécanique et Rhéologie... (więcej w załączonym zbiorze)

pdf Konferencja Elastomery 2015 - relacja

 

4th EPNOE 2015 konferencja odbyła się w dniach 19-22 października 2015 roku w Warszawie w Centrum Konferencyjnym na Stadionie Narodowym... (więcej w załączonym zbiorze)

pdf EPNOE 2015 - relacja

 

apt15W dniach 13 – 15 października 2015 r. na terenie Centrum Wystawienniczego Expo Silesia w Sosnowcu odbyła się 11 edycja międzynarodowej konferencji poświęconej technologii tworzyw polimerowych „Advances in Plastics Technology – APT '15”, zorganizowanej przez gliwicki Oddział Farb i Tworzyw Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
Celem konferencji było przedstawienie światowych trendów i osiągnięć w zakresie technologii przetwórstwa tworzyw, jak również stworzenie płaszczyzny współpracy w tej dziedzinie miedzy Europą Wschodnią, Środkową i Zachodnią oraz pomiędzy nauką i przemysłem... (więcej w załączonym zbiorze)

pdf APT'15 - relacja

 

pdf załacznik PDF

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

pdf załącznik PDF

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów
tel.: +48 (22) 723-60-25 do 29, +48 (22) 723-60-20
fax: +48 (22) 723-71-96
e-mail: piastow@impib.pl