1

2

3

4

5

6

7

8

9Instytut IMPiB nagrodzony na XXIII Giełdzie Wynalazków

 

W dniach 24–25 marca 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się XXIII Giełda Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości w 2015 roku, którą patronatem honorowym objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Główna Instytutów Badawczych, Urząd Patentowy RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Instytut IMPiB nagrodzony na XXIII Giełdzie WynalazkówInstytut IMPiB nagrodzony na XXIII Giełdzie Wynalazków

 

Dyrektor Instytutu Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw. IIMPiB odebrała z rąk Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego Statuetkę AMBASADOR INNOWACJI 2015 oraz dyplom wraz z nagrodą specjalną dla autorów wynalazku:

„Innowacyjna produkcja niepalnych rur z udziałem nanokompozytów polimerowych, stosowanych w nowoczesnych bezwykopowych technikach mikrotunelowania”
Autorzy:
Grażyna Rymarz, Ewa Kicko-Walczak, Izabella Gajlewicz, Robert Strużyński, Łukasz Rajzman

 

Wynalazek był nagrodzony Złotym Medalem z wyróżnieniem na 64 Targach Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii Brussels Innova 2015.

 

 Instytut IMPiB nagrodzony na XXIII Giełdzie WynalazkówInstytut IMPiB nagrodzony na XXIII Giełdzie Wynalazków

 

Podczas XXIII Giełdy Polskich Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Targach Wynalazczości Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników prezentował poster dotyczący wynalazku:

"Sposób impregnacji tkanin syntetycznych i naturalnych"
Autorzy:
Helena Kuczyńska, Ewa Langer

 

Nagrodzony również złotym medalem na w/w targach Brussels Innova 2015.

 

 Instytut IMPiB nagrodzony na XXIII Giełdzie Wynalazków

 

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: (56) 650 00 44
fax: (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl