1

2

3

4

5

6

7

8

9XV Konferencja Dyrektorów Instytutów BadawczychW dniach 18-19 kwietnia br. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, kolejna XV Konferencja Instytutów Badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników reprezentowała podczas spotkania Dyrektorów Instytutów Badawczych Dyrektor Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw. IMPiB.

Przed rozpoczęciem obrad zainteresowani uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się pokrótce z działalnością Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, zwiedzając zakłady badawcze, specjalistyczne laboratoria i instalacje doświadczalne. Obrady Konferencji poprowadził Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prof. Cezary Możeński.

 

W toku obrad głos zabrali:

Podsekretarz Stanu MR – Jadwiga Emilewicz,

Podsekretarz Stanu MNSW – Piotr Dardziński,

Z-ca Dyrektora NCBR – Leszek Grabarczyk,

Dyrektor Marcin Łata – Ministerstwo Rozwoju,

Dyrektor Małgorzata Szczepańska – Ministerstwo Rozwoju,

Z-ca Dyrektora Izabela Żmudka – Ministerstwo Rozwoju.

 

Licznie uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rozwoju, którzy wysłuchali wystąpień przedstawionych przez zaproszonych Gości.

 

XV Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych

FOT.1 Podsekretarz Stanu Jadwiga Emilewicz.

 

XV Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych

FOT.2 Asystent Z-cy Dyrektora DNP Ministerstwa Rozwoju Michał Kamiński, Dyrektor Instytutu Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw IMPiB.

 

XV Konferencja Dyrektorów Instytutów Badawczych

FOT.3 Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prof. Cezary Możeński, Dyrektor Instytutu Dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak, prof. nadzw IMPiB.

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: (56) 650 00 44
fax: (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl