1

2

3

4

5

6

7

8

9Skład członków Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników na dzień 17.08.2017 r.

Kadencja Rady Naukowej: od 17 sierpnia 2017 r. do 16 sierpnia 2021 r.

Wykaz członków Rady Naukowej (w porządku alfabetycznym): 

dr inż. Krzysztof Bajer – Instytut IMPiB, Toruń
prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
dr Krzysztof Bortel – Instytut IMPiB, Gliwice
prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Instytut IMPiB, Piastów
dr inż. Cezary Dębek – Instytut IMPiB, Piastów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk – Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Halina Kaczmarek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
prof. dr hab. inż. Danuta Kotnarowska – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom
mgr inż. Helena Kuczyńska – Instytut IMPiB, Gliwice
dr n.t. Rafał Malinowski – Instytut IMPiB, Toruń
mgr inż. Urszula Ostaszewska – Instytut IMPiB, Piastów
prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
dr hab. inż. Marcin Sobczak, prof. nadzw. – Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. inż. Ryszard Steller – Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński – Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Gabriel Wróbel – Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz, prof. nadzw. – Instytut IMPiB, Gliwice
dr inż. Tomasz Żuk - Instytut IMPiB, Toruń

W skład Rady Naukowej IV kadencji wchodzi także Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych – dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który spełnia wymagania określone w art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 30.04.2010 r. o instytutach badawczych. Dyrektor nie jest zaliczany do całkowitej liczby 18 członków Rady. 

Prezydium Rady Naukowej:

Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga - Politechnika Częstochowska
Zastępca Przewodniczącego - dr hab. inż. Marcin Sobczak, prof. nadzw. - Warszawski Uniwersytet Medyczny
Zastępca Przewodniczącego - dr Krzysztof Bortel - Instytut IMPiB, Gliwice
Sekretarz - dr inż. Tomasz Żuk - Instytut IMPiB, Toruń

 

Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasz profil na LinkedIn®

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 650 00 44
fax: +48 (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl
Znajdź nas na Facebooku Zobacz nasz profil na LinkedIn®