1

2

3

4

5

6

7

8

9Statut Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu zatwierdzony przez Ministra Rozwoju i Finansów 29 maja 2017 r.

pdf Statut

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: (56) 650 00 44
fax: (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl