Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie Instytutu IMPiB prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie przetwórstwa i stosowania gumy i elastomerów:

 • badania w zakresie inżynierii powierzchni materiałów polimerowych i ich komponentów, materiałów polimerowych do zastosowań specjalnych, takich jak: kompozytów ceramizujących, materiałów o podwyższonej stabilności termicznej i trudnopalnych, kompozytów ściernych i ciernych, barierowych kompozytów elastomerowych
 • recykling wyrobów gumowych: waloryzacja produktów pirolizy, wykorzystanie węgla i oleju popirolitycznego w technologii gumy oraz sporządzanie kompozytów polimerowych z udziałem recyklatu gumowego metodą ciągłą
 • wytwarzanie specjalistycznych wyrobów gumowych o wyjątkowych właściwościach fizykochemicznych – zarówno formowych jak i wytłaczanych
 • usługi badawcze – analizy chemiczne, badania fizyko-chemiczne i fizyczne w zakresie materiałów i surowców, kompozytów, mieszanek kauczukowych i wszelkich artykułów gumowych prowadzone w Akredytowanym Laboratorium Badawczym „LABGUM”

Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach Instytutu IMPiB prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii farb i lakierów oraz przetwórstwa i stosowania tworzyw sztucznych

W zakresie farb i lakierów:

 • innowacyjne technologie przyjazne dla środowiska
 • wdrażanie do stosowania nowoczesnych, nietoksycznych surowców przeznaczonych do wyrobów lakierowych
 • badania właściwości pigmentów, wypełniaczy, środków pomocniczych, powłok, wyrobów lakierowych w stanie ciekłym, surowców do syntezy spoiw i wyrobów lakierowych
 • badania odporności powłok na działanie warunków atmosferycznych w warunkach przyśpieszonych oraz naturalnych
 • opracowania technologii renowacji powłok i zabezpieczeń antykorozyjnych
 • ekspertyzy stanu powłok lakierowych na różnych obiektach
 • produkcja specjalistycznych wyrobów lakierowych na zamówienie indywidualne, w oparciu o własne opracowania
 • rozwiązania z zakresu zagospodarowania produktów odpadowych

W zakresie technologii tworzyw:

 • opracowania technologii wytwarzania wyrobów z tworzyw termoplastycznych i termoutwardzalnych
 • opracowania i wdrożenia technologii produkcji koncentratów uszlachetniających na bazie polietylenu, polipropylenu, polistyrenu i innych tworzyw
 • modyfikacja fizyczna i chemiczna tworzyw sztucznych
 • ekspertyzy i opinie dotyczące jakości wyrobów i surowców, określenie przyczyn występowania trudności w dalszym przetwórstwie lub eksploatacji
 • badania fizyko-mechaniczne tworzyw i wyrobów z tworzyw sztucznych zgodnie z normami PN-, EN-, ISO, DIN, ASTM
 • badania właściwości elektrycznych tworzyw polimerowych
 • badania właściwości palnych tworzyw polimerowych

W Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach działa Jednostka Certyfikująca Wyroby, akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AC 004 oraz Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji – Certyfikat Akredytacji AB 163, oferujące usługi w zakresie wykonywania badań wyrobów lakierowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym rur i armatury.


Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu

 • prowadzi badania w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • realizuje badania optyczne w zakresie m.in. oznaczenia połysku, transmisji światła, zamglenia, obserwacji mikroskopowej warstw folii wielowarstwowych, oznaczenie barwy CIE L*a*b;
 • realizuje badania mikrobiologiczne w zakresie biotechnologii polimerów, bioaktywności, w tym m.in. biobójczości modyfikowanych powierzchni polimerowych;
 • opracowuje nowe technologie wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, w tym biodegradowalnych i oksy-biodegradowalnych produktów do celów użytkowych;
 • projektuje i buduje prototypowe urządzenia, aparaturę laboratoryjną i linie technologiczne do wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych;
 • prowadzi pilotażową i doświadczalną produkcję wyrobów gotowych takich jak: folie, profile, kształtki, granulaty kompozytowe i nanokompozytowe;
 • prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników firm związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych w zakresie m.in. przetwórstwa tworzyw sztucznych, procesu wytłaczania foli opakowaniowych.
Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasz profil na Twitterze

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 650 00 44
fax: +48 (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl
Znajdź nas na Facebooku Zobacz nasz profil na Twitterze