Łukasiewicz

1

2

3

4

5

6

7

8

9Na mocy przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2019 roku Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stał się Instytutem Sieci i używa nazwy:

„Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników”.

Jednocześnie od dnia 1 kwietnia 2019 roku:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem był Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • uprawnienia i obowiązki Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, wynikające z decyzji administracyjnych przeszły z mocy prawa na Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • mienie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stało się mieniem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,
  • wierzytelności i zobowiązania Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników stały się wierzytelnościami i zobowiązaniami Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Nadto informujemy, że Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych
i Barwników jest państwową osobą prawną i występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

Pozostałe dane dotyczące Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników pozostały bez zmian.

 

Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasz profil na Twitterze

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 650 00 44
fax: +48 (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.pl
Znajdź nas na Facebooku Zobacz nasz profil na Twitterze